Bağlan

Tasarım günlüğü

Değerlendirme: Patent alınacak bir tasarım fikri nasıl bulunur?

Tasarım

Değerlendirme: Patent alınacak bir tasarım fikri nasıl bulunur?

Patent hakkı kavramı sanayi inkılabıyla beraber çağdaş uygarlıkların gündeminde olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Herhangi bir buluşunun üçüncü şahıslar tarafından izinsiz bir şekilde kullanılmasına ya da satılmasına engel olmak için geliştirilmiş buluşa sahibine ait haklar sistemi patent hakkı olarak tanımlanabilmektedir. Bu doğrultuda inovasyon yani ticari gelir haline getirmek amacıyla ürün ya da hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi süreci son zamanlarda firmalar açısından önem kazanmaktadır.

Bu iyileştirme sürecine etki eden en önemli unsur ise; yeni patent fikirlerinin oluşturularak üretim ya da hizmet sektörüne yeni ürünlerin ve yeni hizmetlerin kazandırılması faaliyetidir. Esasında patent fikirlerinin oluşması aşaması; belirli bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla doğrudan ilgili bir konudur.

Zira ihtiyaç merakı tetiklemektedir. Merak ise yeni fikirlerin yeni buluşların ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktördür.

Patent Alınması Muhtemel Fikirlerin Yeni Buluşlara Dönüşme Süreci

Patent hakkı kavramının önem kazanmasıyla beraber, yeni buluşlara imza atan bilim insanlarının da ekonomik hakları güvence altına alınmaya başlamıştır. Buna paralel olarak yeni buluşların oluşması ve bu buluşların patentlerinin alınması konusunda hızlı bir gelişim yaşanmaktadır. Bu noktada patent alınması muhtemel bir fikrin ortaya çıkmasının ardından yeni bir buluşun ortaya çıkması süreci başlamış olmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan yeni fikrin ana hatlarının belirtilmesi, kendine has özelliklerinin not edilmesi ve daha önceki buluşlardan farklı özelliklerinin vurgulanarak patent altına alınması faaliyeti giderek hız kazanmıştır. Bu durumda doğal olarak yeni buluşların giderek artmasında etkili olmaktadır. Bu sayede insanlar çok daha rahat ve yaşam standardı yüksek bir şekilde hayatlarına devam etme olanağına kavuşmuş durumdadır. Zira her bir yeni buluş insanların ihtiyacının karşılanarak rahat bir hayat yaşamaları amacıyla üretilmektedir.

Yeni Bir Fikrin Oluşturma Süreci ve Patent Alma Kriterleri

Patent alma hakkı sayesinde yeni bir buluş yapan, hizmet ya da üretim sektöründe yeni bir fikrin oluşmasına katkı sunan insanların ekonomik hakları güvence altına alınmış durumdadır. Bu bağlamda insanların günlük hayatta karşılaştıkları ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ortaya çıkan yeni bir yorum farklı bir yaklaşım; yeni bir fikir oluşması sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yeni bir fikrin oluşması sürecinin sonrasında patent alma süreci önem kazanmaktadır. Ancak patent almak için bazı kriterlerin karşılanması şart olmaktadır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Buluşun teknik özelliklerinin net bir şekilde tanımlanması
  • Buluşun yeni bir içerik oluşturacak şekilde yenilikleri içeriyor olması
  • Üretim ya da hizmet alanına uygulanabiliyor bir buluş olması
  • Buluşun basamak basamak aşamalı bir şekilde anlatılması

Bahsi geçen kriterleri karşılayan buluşlar patent alma konusunda Başarlı olabilen buluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erdem Sulakdağ

Tasarımın ikna edici gücü ve inovatif yenilikler hakkında yazılar yazıyorum. #veteriner #araştırmacı #girişimci #blogger

Yorum için tıklayın

Bir Cevap Yazın

Daha fazla Tasarım

Reklam
Reklam
Yukarı